miércoles, 15 de junio de 2011

PROGRAMA INNCORPORA

 

O Ministerio de Ciencia e Información publicou o pasado 26 de maio a nova convocatoria de axudas do Subprograma INNCORPORA. Esta convocatoria ten como obxectivo a concesión de axudas a empresas públicas e privadas, spin off, JEIs, centros tecnolóxicos, centros de apoio á innovación tecnolóxica, asociacións empresariais, e parques científicos e tecnolóxicos para a nova contratación de profesionais con titulación de Doutor, Titulación Universitaria e Técnico Superior de Formación Profesional a xornada completa e a súa formación inicial, vinculado á participación nun proxecto de investigación industrial, de desenvolvemento tecnolóxico ou estudos de viabilidade técnica previos.
INNCORPORA estructurase nas seguintes seis líñas:
Estas axudas están destinadas a sufragar os seguintes costes: a retribución bruta máis a cuota empresarial da  Seguridade Social, os costes indirectos e os gastos de consultoría ou servizos equivalentes destinados á formación inicial relacionada có proxecto.
 Os tipos de axudas desta convocatoria son: Subvencións, e préstamos cun tipo de interese do 0% e un prazo de amortización máximo de 9 anos, con ata 3 de carencia, cuxo importe máximo será de ata o 100 % do coste financiable da actuación.
A solicitude destas axudas será unha por contrato para todas as liñas, excepto para INNCORPORA-EE, que é unha solicitude por proxecto
Para estos proxectos se ten aprobado un presuposto de 342 M de € en subvención e préstamo para o periodo 2011-2014.
Prazos de solicitude
  • Línea Inncorpora-Torres Quevedo 2011: 16/05/2011-16/06/2011
  • Línea Inncorpora-Titulados Universitarios 2011: 16/05/2011-22/06/2011
  • Línea Inncorpora-Formación Profesional de Grado Superior 2011: 16/05/2011-31/10/2011
  • Línea Inncorpora-Escuelas de Empresas 2011: 19/05/2011-20/06/2011
  • Línea Inncorpora-Centros de Formación 2011: 14/06/2011-14/07/2011
  • Línea Inncorpora-Inteligencia Internacional 2011: 16/05/2011-22/06/2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario