miércoles, 1 de junio de 2011

OBRADOIRO DE BUSCA DE EMPREGO


A Dirección de Xuventude e Voluntariado a través da súa Oficina de Emancipación Xuvenil organiza un Obradoiro de Busca de Emprego dirixido a  mozos/as de 16 a 35 anos, sendo o criterio de selección a orde de inscrición, con prioridade para  mozos/as que estén no paro.

Os contidos do curso son os seguintes:
  • Como enfrentarse a unha entrevista de traballo.
  • Elaboración dun Curriculum Vitae.
  • Itinerarios profesionais (formación, onde buscar segundo o meu perfil, etc)..
O curso terá lugar os días 16, 23 e 30 de xuño, en horario de 16:30 a 19:30 hrs,  no Centro Coordinador de Información de Documentación Xuvenil de Galicia (Santiago de Compostela).

Os interesados deberán enviar a súa solicitude on-line dende a páxina de Xuventude. Tamén se pode facer in situ no Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil de Galicia, Prza. do Matadoiro s/n. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña).

Tfnos. de información: 881 997 608/609.
Fax: 881 997 627

No hay comentarios:

Publicar un comentario