lunes, 13 de junio de 2011

NOVAS CONVOCATORIAS DE BOLSAS PARA UNIVERSITARIOS

  • Bolsas de formación no Instituto de Avaliación: dirixidas a titulados universitarios e de 6 meses de duración. Fin de prazo: 4 de xullo. Máis información
  • Bolsas do Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas: dirixidas a titulados universitarios inscritos nun programa de doutorado nuha universidade española. Finde prazo: 18 de xullo. Máis info
  • Bolsas no Consello Superior de Deportes: 4 bolsas (2 para licenciatura/grao en mediciña, 1 para diplomatura/grao en fisioterapia, e 1 para licenciatura/grao en Información e documentación. Prazo ata o 30 de xuño. +Información
  • Bolsas Deputación Ourense: 10 bolsas individuais, para cursar estudos universitarios de 2º curso de grao a aqueles alumnos beneficiarios dunha bolsa “Ourense no Exterior” no curso 2010/2011 e/ou alumnos de 1º curso de máster nas diferentes titulacións de posgrao presenciais que se imparten no Campus de Ourense da Universidade de Vigo. O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de xullo de 2011. + Información
  • Bolsas Leonardo Da Vinci: A Deputación Provincial de Ourense convoca 25 bolsas individuais de estancias e prácticas laborais en empresas europeas, para titulados europeos. O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de xuño de 2011. Máis Información


No hay comentarios:

Publicar un comentario