miércoles, 15 de junio de 2011

MATRÍCULA DOS CICLOS DE FP

Os prazos de admisión do alumnado nos ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2011-2012:
  • O prazo ordinario será do 17 de xuño ao 4 de xullo, ambos os dous incluídos. A matrícula farase do día 19 ao día 22 de xullo de 2011.
  • O prazo extraordinario abranguerá desde o día 1 ao 12 de setembro, ambos os dous incluídos. A matrícula farase do día 27 ao día 30 de setembro de 2011.
A solicitude de admisión farase na secretaría do centro educativo elexido coma primeira opción, podendo solicitar ata cinco ciclos formativos por orde de preferencia.

A oferta de ciclos formativos no curso 2011-2012 podes consultala en http://www.edu.xunta.es/fp

No hay comentarios:

Publicar un comentario