miércoles, 15 de abril de 2009

AXUDAS PARA EMPRENDEDORESO Igape é a Axencia de desenvolvemento de Galicia. Como ente de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio propios, entre os seus principais obxectivos están os de fomentar a creación de novas empresas, promover a mellora da produtividade e competitividade das sociedades xa asentadas na Comunidade Autónoma, atraer investimentos foráneos e facilitar a internacionalización do tecido produtivo.Neste enlace podedes consultar tódalas axudas existentes en Galicia para a creación de empresas, tanto as do IGAPE como as das Consellerías e as estatais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario