martes, 25 de mayo de 2010

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E DE EMPREGO


Imaxe principal do artigo ou noticia

A Consellería de Traballo e Benestar convoca un programa de fomento das iniciativas emprendedoras e de emprego promovidas por persoas desempregadas, coa finalidade xerar emprego estable, principalmente entre os mozos e mulleres, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego.

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas neste programa as empresas privadas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten e que cumplan os seguintes requisitos:

a) Que sexan empresas de nova creación.

b) Que sexan viables técnica, económica e financeiramente.

c) Que xeren emprego estable para persoas desempregadas.

d) Que teñan o seu domicilio social, fiscal e o seu centro de traballo nun concello de Galicia.

e) Que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os/as socios/as promotores/as non figure ningunha persoa xurídica.

f) Que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 €.

g) Que como mínimo o 50 por cento do seu capital social sexa de titularidade dos promotores e promotoras que sexan persoas desempregadas que creen o seu propio posto de traballo na empresa.

O programa de fomento das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), inclúe os seguintes tipos de axudas:

a) Subvención á xeración de emprego estable,entre outras, 5.000 € para mozos desempregados de 30 ou menos anos.

b) Subvención financeira.

c) Subvención para asistencia técnica

d) Subvención para o inicio da actividade.

e) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.O prazo xeral para a presentación de solicitudes das axudas deste programa finalizará o 30 de xuño de 2010, excepto para a subvención á xeración de emprego estable e a subvención financeira, que terán como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da alta na Seguridade Social.

Máis información no DOG do 18 de maio de 2010 e en http://traballo.xunta.es.

No hay comentarios:

Publicar un comentario