jueves, 7 de junio de 2012

PROBAS DE BACHAREL

 Hoxe sae publicado no DOG a Resolución do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Requisitos para participar nestas probas:
 • Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2012.
 • Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
 • Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2012-2013.
Datas de inscrición e de realización das probas:
 • O prazo para realizar a inscrición nestas probas será entre o 20 e o 28 de setembro de 2012 e nos centros enumerados no punto seguinte.
 • As probas terán lugar o día 25 de outubro de 2012.
Centros de realización:
 • Centro EPA Eduardo Pondal, A Coruña.
 • IES San Clemente, Santiago de Compostela.
 • Centro EPA Albeiros, Lugo.
 • Centro EPA de Ourense, Ourense.
 • Centro EPA Río Lérez, Pontevedra.
 • Centro EPA Berbés, Vigo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario