jueves, 3 de mayo de 2012

CURSOS INTENSIVOS DE LINGUAS VERÁN 2012


A Universidade de Santiago de Compostela convoca cursos intensivos de verán para o mes de xullo de 2012 no Centro de Linguas Modernas.
Ofértanse os seguintes cursos:
  • Cursos Intensivos dirixidos a estudantes con bolsa do Programa Erasmus e outros programas de mobilidade para o curso académico 2012-13: dirixidos con caracter preferente a alumnos da USC que vaian ir a unha universidade estranxeira cunha bolsa dos programas de mobilidade (Erasmus, Europrácticum, Erasmus-Mundus, etc.) durante o curso 2012-13, aínda que tamén están abertos a outros alumnos a partir de 16 anos con necesidades e/ou intereses semellantes.A súa duración é de 40 horas, 4 horas diarias do 9 ao 20 de xullo de 2012.
  • Cursos intensivos de linguaxe de signos e Curso intensivo para a preparación do NOKEN: están abertos a todos os interesados a partir de 16 anos e a súa duración é do 9 ao 20 de xullo do 2012.
En canto á matrícula, non existe prazo de preinscrición. Os impresos para formalizar a matrícula descargaránse a través do acceso desde a páxina web da USC ou excepcionalmente recolleránse no Negociado do propio Centro de Linguas Modernas. O pagamento dos cursos faráse mediante un ingreso ou transferencia bancaria tal e como consta no impreso.  
As datas de matrícula son do 1 de xuño a o 25 de xuño de 2012.

Para máis información sobre as linguas impartidas, niveis, duración dos cursos e prezos, podedes consultar AQUÍ.

No hay comentarios:

Publicar un comentario