jueves, 26 de abril de 2012

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS ARTÍSTICAS

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato.

Os aspirantes deberán cumprir os 19 anos de idade en 2012 e non estar en posesión do título de Bacharelato ou equivalente.

A inscripción realizaráse na secretaría dos seguintes centros educativos entre o día seguinte ao da publicación da resolución e o día 30 de maio, ambos inclusive:

– Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

– Conservatorio Superior de Música de Vigo.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Ramón Falcón de Lugo.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio Faílde de Ourense.

– Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.

– Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia.

A proba de acceso terá lugar o día 8 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario